Archive

Archive for April, 2011

Juridiken må ha ett värde, som Rättvisan grundar sig på, och folket känna sig delaktiga i samhället. Som en helhet för var och en… Må sanningen få sin seger och rättvisan sin gång och friheten sitt liv!… består dom i sina rätta namn?

April 30, 2011 Leave a comment

Om historien skulle skrivas och lagar ändras då skulle inte samtliga Sverige rikes lag sidor mäkta med all de hyllmeter data som alla de 100-tusentals individers berättelser, erfarenheter skulle fyllas med. Och jag har stor respekt och tilltro till juridiken i sitt finaste form. Där verket bluff, spel för gallerierna , dimridåer och kort lagda som korthus görs sig påminda av mutor och jäv under bordet att kosta som betalning för ett jobb. Vad hjälper det att fas-3 ses över, när hela arbetsmarknaden är falsarium. Beträffande den sk kvalitets säkrade sysselsättningen inom JUG är ett skämt. men i enligt AF något bra, är det för den arbetslöse? Eller bara en SANN sysselsättning för samtliga handläggare som kan få fortsätta att dra benen efter sig och och fortsätta att Idiotförklara (sanningen är hur sekretess belagda uppgifter cirkulerar) i korridorerna om de arbetslösa och tvångs intagna som man leker och bollar med om ett nystan med olika meningslösa åtgärder. Just av inkompetenta handläggare,som bara ser sig i sin luftbubbla. De ända som anställs är de som gått i personlig konkurs, som misslyckats som egna företagare, varit ögontjänare som idag agerar som maktfullkomliga småpåvar. Om de har rätta politiska kontraktera, har den rätta släkt-sammanställningen etc. Skall man rationalisera då borde det vara på våra arbetsförmedlingar som bara är en samlingsplats inkompetenta akademiker i en skyddad arbetsplats som är för bekväma att arbeta, men bra att trakassera och förtala pga sin maktposition? Du är utbildad , kan ta ett jobb men kort inskolning till en nya tjänst. Men förklara detta för en cynisk handläggare som istället flinar åt en som om man var en komplett idiot för att man har idéer är energisk och men står upp för sin rätt. Nu vill man få en utredning hur brister och inkompetens kommer att utredas, detta kommer att ta resten denna regerings regeringsperiod i anspråk. Men i själva verket så är det bara nya dimridåer som man mörkar med, och hur mänskliga rättigheter kränks av vår kompetenta regering som mörkar allt i ännu fler svarta hål som pengar stoppas i. De ända sanna sysselsatta är alla de anordnare som fått anställningar, genom att startat upp rekryteringsföretag och duperat regeringen, om bidrag samt EU egna -socialfond. Men egentligen roffar man bara åt sig av tårtan så mycket man får. Det bästa vore att samtliga arbetslösa inom den sk JUG & fas-3 går man ur huse och och tar med var sin advokat till Eu-domstolen och kräva sina mänskliga rättigheter. Innan dess skickar in varsin JO-anmälan om sina missförhållandena de gäller också de utförsäkrade. Vad denna regering gör är kriminellt som bara mörkar statistiken och cyniskt rullar tummarna fram till nästa val. Det ta är bara är ett lek med ord att 388000 arbetstillfällen kommer skapas hur då? Prata och intala varandra om en ny mystisk mirakel formel och ett nytt mantra? PS! De har bollats som en pingpong bolarl från sida till sida över ett taggtrådsnät infasade i fas 1…2…3…osv …. vad är nästa fasning i fasan ? vill ni höra resten..att gå vidare ? Denna Citering kommer från en av några av många många …..drabbade……

Advertisements
Categories: Uncategorized